معرفی و شرح وظایف اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

دکتر محمدعلی سلیمانی رئیس دانشکده
فاطمه رنجکش معاون آموزشی و پژوهشی
دکتر فاطمه محمدی  مدیر تحصیلات تکمیلی
دکتر محمدرضا شیخی عضو مدعو شورای تحصیلات تکمیلی


 شرح وظایف:

        تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد
        
رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش  پایان‌نامه
        تصویب عناوین پایان نامه‌های تحقیقاتی دوره‌های کارشناسی ارشد

        هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوطه
        تعیین اعضای هیأت داوران و نماینده شورا جهت حضور در این جلسات
        بررسی و پیشنهاد تأسیس رشته و دوره‌های تکمیلی جدید به دانشگاه
        دریافت گزارش مکتوب از پیشرفت کار پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
         تعیین استاد راهنما و استاد مشاور رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
        تعیین زمان جلسه دفاع از عنوان و طرح پژوهش و رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
        پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه اجرای برنامه‌های درسی در چهارچوب  ضوابط مصوب به دانشگاه
        موافقت با مرخصی تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد براساس آیین‌نامه‌های آموزشی مربوطه