اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزشی در زمان کرونا
 قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری ورودی بهمن 99

ضمن خیر مقدم وعرض تبریک پذیرش  شما عزیزان در رشته پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی ورودی بهمن به اطلاع می رساند.

تاریخ شروع کلاسهای دانشجویان جدیدالورود 99/10/27 می باشد.

  1. انتخاب واحد نیمسال اول کلیه دانشجویان جدیدالورود ورودی مهر ثبت نام شده توسط اداره آموزش انجام می گیرد.
  2. جهت مشاهده انتخاب واحد، دانشجویان می توانند به سامانه سما مراجعه نمایند.
  3. راهنمای استفاده از سامانه سما در ذیل بارگذاری گردیده است.
  4. کلاسهای درسی در این نیمسال به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی و بر اساس برنامه درسی در سامانه نوید بارگذاری می گردد.
  5. راهنمای استفاده از سامانه نوید در ذیل بارگذاری گردیده است.
  6.  برنامه درسی و کلاسی و جدول ترم بندی و ... کلیه رشته ها در سایت دانشکده پرستاری و مامایی بارگذاری شده(اطلاعیه مربوط به دانشجویان جدیدالورود) و شما می توانید قبل از ثبت نام آنها را دانلود کرده و طبق برنامه در کلاسهای درس شرکت نمایید.  

برنامه ترم بندی کارشناسی پرستاری
 
برنامه کارشناسی پیوسته پرستاری نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399
برنامه کارشناسی پیوسته پرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

راهنمای سما دانشجویان
راهنمای نوید( نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی)
سوالات متداول اداره آموزش
***********************************************************************************************************************************************
 نحوه ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه (سامانه نوید):

      https://navid.qums.ac.ir
    نام کاربری: email.com@شماره دانشجویی
    رمز عبور در اولین ورود به سامانه : sp123456

****************************************************************************************************************************

تلفن تماس با کارشناسان آموزش:

**رشته پرستاری مقطع کارشناسی ورودی مهر 4-02833336001 داخلی 3521- خانم لشکری
** مسئول آموزش دانشکده  4-02833336001 داخلی 3509- خانم افشارنیا


 

                                                                                                 آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                                                  آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir