اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزشی در زمان کرونا
اطلاعیه امتحانات نیمسال اول 1400-1399

با توجه به نزدیک شدن بازه زمانی امتحانات و با توجه به اینکه امتحانات در این نیمسال به صورت مجازی برگزار می گردد،رعایت موارد ذیل اجباری می باشد

کلیه دانشجویان توجه داشته باشند که با توجه به اینکه رمز ورود به امتحانات قبل از امتحان به شماره همراهی که درسیستم سما بارگذاری گردیده است ارسال می گردد.همه دانشجویان تا پایان روز جمعه 28 آذر ماه شماره همراه خود در سامانه سما را چک نموده و در صورتی که نیاز به تغییر می باشد آن را اصلاح نمایند. بدیهی است از آن تاریخ به بعد هیچ گونه تغییری در شماره همراه ایجاد ننمایید ودر صورت نیازبه تغییر بعد از تاریخ اعلام شده در اسرع وقت با کارشناس مربوطه هماهنگ نمایید .

با توجه به اینکه بعضی از تاریخ و ساعت امتحانات تغییر نموده است، لطفا برنامه امتحانات را مجددا بررروی برنامه امتحاناتی که توسط کارشناس رشته برای شما ارسال گردیده است چک نمایید و حتما در ساعت مقرر وارد آزمون شوید در صورت تاخیر ورود توسط دانشجو آموزش هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد گرفت و با توجه به حجم کار امکان تماس با دانشجو نخواهد داشت.

دانشجویان  می بایست برای ورود به آزمون حتما از لپ تاپ یا کامپیوتر استفاده نمایند ودر صورت ورود از طریق موبایل و بروز مشکل این دانشکده هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.

 دانشجویانی که به هر دلیلی نتوانند در آزمون شرکت نمایند درخواست خود را با همراه مستندات و دلایل قابل قبول به کارشناس رشته خود تحویل نمایند. تا در پایان امتحانات در شورا بررسی و تصمیم گیری گردد.

 

                                                                          آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir