اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزشی در زمان کرونا
قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود

 قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری و مامایی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی مهرو بهمن 99

ضمن خیر مقدم وعرض تبریک پذیرش  شما عزیزان در رشته پرستاری و مامایی مقطع کارشناسی ورودی مهر و بهمن به اطلاع می رساند ثبت نام در این نیمسال به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی می باشد  و از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه انجام می گیرد.

تاریخ شروع کلاسهای دانشجویان جدیدالورود 99/8/24 می باشد.

  1. انتخاب واحد نیمسال اول کلیه دانشجویان جدیدالورود ورودی مهر ثبت نام شده توسط اداره آموزش انجام می گیرد.
  2. جهت مشاهده انتخاب واحد، دانشجویان می توانند به سامانه سما مراجعه نمایند.
  3. راهنمای استفاده از سامانه سما در ذیل بارگذاری گردیده است.
  4. کلاسهای درسی در این نیمسال به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی و بر اساس برنامه درسی در سامانه نوید بارگذاری می گردد.
  5. راهنمای استفاده از سامانه نوید در ذیل بارگذاری گردیده است.
  6.  برنامه درسی و کلاسی و جدول ترم بندی و ... کلیه رشته ها ورودی مهر در سایت دانشکده پرستاری و مامایی بارگذاری شده(اطلاعیه مربوط به دانشجویان جدیدالورود) و شما می توانید قبل از ثبت نام آنها را دانلود کرده و طبق برنامه در کلاسهای درس شرکت نمایید. ضمنا دانشجویان ورودی بهمن در اواخر دی ماه به سایت دانشکده به آدرس snm.qums.ac.ir  جهت اطلاع از برنامه ها مراجعه نمایند.  

برنامه ترم بندی کارشناسی پرستاری
 
برنامه کارشناسی پرستاری
برنامه ترم بندی کارشناسی مامایی

برنامه کارشناسی مامایی
جدول وضعیت دروس رشته پرستاری

جدول وضعیت دروس رشته مامایی
راهنمای سما دانشجویان
راهنمای نوید( نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی)
سوالات متداول اداره آموزش
***********************************************************************************************************************************************
 نحوه ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاه (سامانه نوید):

      https://navid.qums.ac.ir
    نام کاربری: email.com@شماره دانشجویی
    رمز عبور در اولین ورود به سامانه : sp123456

****************************************************************************************************************************

تلفن تماس با کارشناسان آموزش:

** رشته مامایی مقطع کارشناسی 4-02833336001 داخلی 3533- خانم دربهانی نژاد      
**رشته پرستاری مقطع کارشناسی ورودی مهر4-02833336001 داخلی 3519- آقای پور اسمعیل

**رشته پرستاری مقطع کارشناسی ورودی مهر 4-02833336001 داخلی 3521- خانم لشکری
** مسئول آموزش دانشکده  4-02833336001 داخلی 3509- خانم افشارنیا