رویدادهای علمی
دفاع نهایی پایان نامه مهدیه طاهرخانی دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی

دفاع نهایی پایان نامه مهدیه طاهرخانی دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی تحت عنوان: " بررسی پیش بینی کننده های فشار مراقبتی مراقبین سالمندان دیالیزی استان قزوین "  در روز دوشنبه مورخ 27 بهمن 1399 با حضور اساتید در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

 

                                                                                     آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                                      آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر