رویدادهای علمی
دفاع نهایی پایان نامه پروانه علیرضایی دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی
جلسه دفاع نهایی پایان نامه پروانه علیرضایی دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی تحت عنوان: " بررسی  تاثیر تحریک الکتریکی نقاط فشاری4 LI وLI11 بر درد های کمر و لگن زنان باردار "  در روز سه شنبه مورخ 21 بهمن 1399 با حضور اساتید در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد 


                                                                                       آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac
                                                                                       آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر