رویدادهای علمی
برگزاری کارگاه های «اعتماد به نفس» در دانشکده پرستاری و مامایی

تلاش مشترک دفتر اداره مشاوره و سلامت روان در دانشكده پرستاري و مامایی و  همتایاران سلامت روان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قزوین منجر به برگزاری اولین نشست از سلسله كارگاه هاي آموزشي با عنوان "اعتماد به نفس" در روز 28 بهمن 1398 با تدريس، اميري روانشناس اداره مشاوره دانشجويي دانشگاه در دانشكده پرستاري و مامايي شد.

در اين كارگاه كه با استقبال بسیار مناسب دانشجويان همراه بود، مباحثی از جمله: تعاریف و تفاوت های اعتماد به نفس و عزت نفس؛ ریشه های تحولی اعتماد به نفس به ویژه در 14 ماه اول زندگی، مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.
 

                                                                         آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir