اطلاعیه
 جلسه دفاع نهایی از پایان نامه مهدیه طاهرخانی دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی

   جلسه دفاع نهایی از پایان نامه مهدیه طاهرخانی دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی تحت عنوان: " بررسی پیش بینی کننده های فشار مراقبتی مراقبین سالمندان دیالیزی استان قزوین " که در روز دوشنبه مورخ 1399/11/27 ساعـت : 12:30 الی 14 درمحل کلاس 101 دانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد.


 

                                                                                     آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                                      آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر