اطلاعیه
جلسه دفاع نهایی از پایان نامه خانم نرگس دالوند دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی
جلسه دفاع نهایی از پایان نامه خانم نرگس دالوند دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی تحت عنوان:" بررسی ارتباط بین افسردگی مرگ و سلامت معنوی در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان ولایت شهر قزوین  1398" که در روز یکشنبه مــورخ 1398/11/13 ساعت: 14-12:30 درمحل کلاس PBL دانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد، شرکت نمایید. (ورود برای کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد می باشد).

                                                                   
                                                                            آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر