اطلاعیه
کارگاه رفرنس نویسی با نرم افزار Endnote
کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند: 
کارگاه رفرنس نویسی با نرم افزار Endnote
شرکت برای عموم آزاد است
چهارشنبه 1398/7/24
ساعت 12 الی 14
مدرس: عاطفه کلانتری
​​​​​​​سایت دانشکده پرستاری و مامایی