اطلاعیه
ثبت نام در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی کشور

قابل توجه اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم:

ثبت نام در بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی کشور شروع شد.

 جهت ثبت نام به آدرس:  http:\\quran.behdasht.gov.ir مراجعه فرمایید.

جهت اطلاعات بیشتر با تلفن های: 33366200 و 33356022 –اداره امور قرآن و عترت دانشگاه تماس بگیرید.


 آئین نامه اجرایی جشنواره قرآن و عترت