اطلاعیه
اطلاعيه وام تحصیلی، مسکن ،ضروری و وديعه مسكن متاهلین ( دانشجويان روزانه و دستياران )

((مشمول دانشجویان شهریه پرداز نمی باشد))
متقاضيان وامهای مذكور جهت تقاضا با مراجعه به سایت qums.Ac.ir vccs. در پرتال تسهیلات دانشجویی ثبت نام نموده و فرم وام ودیعه مسکن را ازقسمت اطلاعیه وام مندرج درسایت پرینت و پس از تکمیل و تایید آموزش به همراه مدارک تحویل اداره رفاه معاونت دانشجویی ،فرهنگی نمایند. (متقاضیان وام ضروری و تحصیلی و مسکن نیاز به تکمیل فرم ندارند و فقط در پرتال ثبت نام نمایند )
توجه :
1-متقاضياني كه تا كنون جهت تكميل مدارك اوليه ثبت نام  به اداره رفاه معاونت دانشجويي ، فرهنگي مراجعه ننموده اند در صورت تقاضاي وامها مي بايست در مهلت مقرر نسبت به تكميل و تحويل مدارک به اداره رفاه اقدام نمايند.  (انجام تعهدنامه محضري در يكي از دفاتر اسناد رسمي طبق نمونه پيـوست ( تصويرحكـم كارگزيني و يا پروانه كسب و يا حكـم بازنشستگي ضميمه گردد ) و تكميـل مـدارك (( تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو ،كپي عقدنامه صفحه اول تا پنجم جهت دانشجویان متاهل و کپی شناسنامه و کارت ملی همسر)) ، كپي كارت ملي ، يك قطعه عكس دانشجو وشماره حساب بانك تجارت  ) الزامی است.
2-با توجه به مصوبه هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان به کلیه وامها کارمزد (درحال حاضر 4% ) تعلق می گیرد که به مبلغ بدهی دریافت کنندگان تسهیلات اضافه خواهد شد.
3-وديعه مسكن به دستياران و دانشجـويان متـاهل كه از خوابگاههاي دانشجـويي استـفاده نمي نمايند و در شهر قزوين به همراه همسر منزل استيجاري دارند (متقاضياني كه همسرآنان در شهر غيراز قزوين مشغول به تحصيل یا ساکن ميباشداز تكميل فرم خودداري نمايند) و با ارائه اجاره نامه معتبر (حداقل 9 ماه اعتبار داشته باشد و مبلغ وديعه در اجاره نامه قيد شده) و حداقل يكسال به پايان تحصيل مانده باشد امكانپذير بوده و در صورتي كه تعداد متقاضيان بيشتر از اعتبار اعلام شده باشد الويت با متاهلين مرد مي باشد . بازپرداخت وام يكجا بوده و به هيچ وجه اقسـاط نمی‌گردد.
4-اخذ اجاره نامه رسمی معتبربا کد رهگیری (اجارنامه سه برگی هولوگرام دار)جهت ارائه به اداره رفاه الزامی می باشد.
5-مبلغ وام وديعه مسكن جهت دستياران و كارشناسي ارشدحداکثر 45/000/000ريال و دانشجويان حداکثر 30/000/000 ريال مي باشد ( دانشجویان می بایست یک ترم تحصیلی را گذرانده و مشروط نشده باشند.
6-با توجه به اينكه پرداخـت وامهـا منوط به تحقق منابع اعتباري صندوق رفاه وزارت بهداشت مي باشد اين معاونت به هيچ وجه مسئوليتي در قبال تاخير و يا عدم پرداخت وام نخواهد داشت .
7-نمـونه فرم درخواست وام وتعـهدنامه محضري در سـايت معاونت دانشجـويي ، فرهنگي دانشگاه موجود مي باشد .
توضیح : جهت دریافت وامها ثبت نام درپرتال تسهیلات در مهلت مقرر الزامی می باشد. ضمنا دانشجویان در صورت ثبت نام تا قبل از واریز وام به حساب آنان (در صورت دارا بودن شرایط ) بهیچ وجه نمی توانند با معاونت دانشجویی ، فرهنگی تسویه حساب نمایند)
  1. وام تحصیلی شامل دستیاران نمی‌گردد.
9-مهلت وام تحصیلی ، ضروری و ودیعه مسکن   96/7/25         مهلت وام مسکن       96/7/15    
دانلود فرم ودیعه مسکن
دانلود تعهدنامه محضری
 
اداره رفاه ------معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه