اطلاعیه
دفاع نهایی پایان نامه ها
 
جلسه دفاع نهایی خانم ناهیده کاوسیان
دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی

با عنوان " بررسی ارتباط سلامت معنوی با احساس تنهایی و وابستگی در سالمندان مقیم شهر کرج 1395

استاد محترم راهنما: دکتر حسین زاده


زمان: دوشنبه 27شهریور ماه،  ساعت: 14-12
مکان: سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی
 
جلسه دفاع نهایی خانم فاطمه آقایی
دانشجوی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

با عنوان " بررسی تأثیر تحریک لمسی بر علائم حیاتی و سطح هوشیاری بیماران ضربه مغزی بستری در ICU  تروما مراکز درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی

استاد محترم راهنما: دکتر یکه فلاح


زمان: سه شنبه 28شهریور ماه ، ساعت: 12-10
مکان: سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی
 
جلسه دفاع نهایی خانم نوشین الیکایی
دانشجوی ارشد مراقبتهای ویژه

با عنوان " بررسی ارتباط هوش معنوی با استرس ادراک شده در پرستاران بخش های مراقبتهای ویژه بیمارستان های دانشگاهی شهر قزوین در سال 1396

استاد محترم راهنما: استاد شاهرخی


زمان: شنبه 2 مهرماه ، ساعت: 14-12
مکان: کلاس Pbl  دانشکده پرستاری و مامایی
جلسه دفاع نهایی آقای ناصر حاج آقایی
دانشجوی ارشد روانپرستاری

با عنوان " تأثیر آموزش گروهی خانواده محور(بر مبنای الگوی آتکینسون و کویا) بر عود بیماری و شدت علائم در بیماران اسکیزوفرنی بستری در مرکز آموژشی درمانی 22بهمن شهر قزوین در سال 1396

استاد محترم راهنما: دکتر شیخی


زمان: دوشنبه 2 مهرماه ، ساعت: 12-10
مکان: کلاس Pbl  دانشکده پرستاری و مامایی
جلسه دفاع نهایی خانم عادله صادقلو
دانشجوی ارشد روانپرستاری

با عنوان " تأثیر مداخله آموزشی بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

استاد محترم راهنما: دکتر شیخی


زمان: دوشنبه 3 مهرماه ، ساعت: 12-10
مکان: کلاس Pbl  دانشکده پرستاری و مامایی