اطلاعیه
قابل توجه دانشجویان پرستاری 93 (ترم 7)
جلسه توجیهی کارآموزی در تاریخ 96/6/25 ساعت 8 صبح در کلاس شماره 5 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.