اخبار
چهارمین آزمون پیش کارورزی دانشجویان مامایی برگزار شد

1399/11/13 دوشنبه

 آزمون صلاحیت بالینی با هدف توانمندسازي و آماده سازي دانشجویان کارشناسی پیوسته مامایی ورودی سال 1396 در روز 11 بهمن 1399 با حضور استادان مامایی برای 30 تَن از دانشجویان مامایی بدو ورود به کارورزی در عرصه در دو بخش تئوری و عملی در بخش تئوری و عملی برگزار شد. 

بخش عملی این آزمون در مرکز مهارت های بالینی، در هشت ایستگاه، شامل: معاینه فیزیکی، مانور لئوپولد و توشه واژینال، آموزش پس از زایمان، معاینه نوزاد، آیودی گذاری، واکسیناسیون، گرفتن پاپ اسمیر و معاینه سینه انجام شد.

در ضمن معیار قبولی در اين آزمون، كسب حداقل 60 درصد امتیاز چک لیست ارزشیابی در هر یک از ایستگاه ها بود.


 

                                                                                                 آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                                                  آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر