اخبار
مرکز مشاوره تلفنی کرونا در سایت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه اندازی شد

1398/12/20 سه‌شنبه

با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای پاسخگویی به سئوالات مردم در رابطه با کرونا و مراقبت های آن، مرکز مشاوره تلفنی در سایت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه اندازی شد.

اکرم شاهرخی، مسؤول این مرکز مشاوره تلفنی، با گفتن این خبر، افزود: مرکز مشاوره تلفنی، از روز 18 اسفند 1398 توسط کارگروه اطلاع رسانی کمیته بدانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا راه اندازی شد و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با سرپرستی اعضای هیأت علمی، در دو شیفت (صبح و عصر) از ساعت 9 صبح تا 10 شب پاسخگو هستند.

 

                                                                           آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir