اخبار
برگزاری نشست معارفه دانشجویان پرستاری جدیدالورود نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

1398/12/4 يكشنبه

نشست معارفه دانشجویان جدیدالورود سال 1398ورودی بهمن دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ 1398/11/26 با حضور مسئولین دانشکده دکتر سلیمانی رییس دانشکده ،فاطمه رنجکش معاون محترم آموزشی و پژوهشی ، و نیز مدیر گروه پرستاری ، اساتید مشاور دانشجویان ورودی بهمن و استعداد درخشان  ، مسئول دفتر توسعه آموزش ، مسئول آموزش و جمعی از کارشناسان آموزشی و پژوهشی مرتبط با امور دانشجویان در سالن آمفی تئاتر دانشکده برگزار گردید. پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید ،  دکتر سلیمانی ریاست دانشکده ضمن خوش آمدگویی به اهمیت امور آموزشی و نیز ضرورت شناخت و خودباوری و تلاش برای یادگیری و ایجاد تغییر پرداختند و سپس فاطمه رنجکش معاون محترم آموزشی و پژوهشی ضمن تبریک میلاد بانو فاطمه زهرا و گرامیداشت روز مادر و زن ، در زمینه اهمیت آموزش به عنوان اولویت اول دانشجویان و نیز تبیین قوانین و مقررات آموزشی به ایراد سخن پرداختند .

 در ادامه نیز مدیر گروه  محترم پرستاری ، اساتید مشاور و مسئول محترم دفتر توسعه آموزش ، مسئول آموزش ، مسئول کتابخانه و مسئول واحد انفورماتیک توضیحاتی در زمینه واحد تحت سرپرستی خود برای دانشجویان ارائه نمودند .
 

                                                                         آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir