اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی HSE  دانشکده پرستاری و مامایی

1398/10/22 يكشنبه

کارگاه آموزشی"HSE  "مدیریت بحران ایمنی و سلامت نیروی انسانی و محیط زیست روز پنجشنبه 19 دی 1398 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد.

 کارگاه آموزشی تحت عنوان مراقبت های ایمنی و سلامتی کارکنان در محل کار و منزل توسط کارشناس محترم شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین مهندس محسن نوری تدریس شد.

در این کارگاه کلیه کارکنان دانشکده پرستاری و مامایی شرکت داشتند و از محتویات آموزشی مراقبت های ایمنی در منزل و محل کار را کسب نمودند.


 

                                                                   آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                     آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir