اخبار
برگزاری كارگاه های آموزشي مهارت های زندگی ویژه دانشجویان ورودی جدید رشته مامایی

1398/8/30 پنجشنبه

کارگاه های آموزشی «مهارت های ارتباط موثر و رفتار جرأت مندانه»، با رویکرد اثربخشی نگرشی و آموزشی دانشجویان ورودی جدید رشته مامایی، روز 29 آبان 1398 توسط علی امیری، روانشناس اداره مشاوره و مسؤول دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

مباحثی چون مدل های ارتباط بین فردی، الگوی صحیح برقراری ارتباط، گوش دادن فعال و موانع برقراری ارتباط، انواع رفتارهای جرأت مندانه و تکنیک های این مهارت،  آموزش داده شد و مورد بحث قرار گرفت.

همچنین آزمون غربالگری سلامت روان، به رویه هر سال از دانشجویان شرکت کننده در کارگاه گرفته شد.

                                     آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac
                                     آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir


نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر