اخبار
کارگاه جستجوی مقدماتی مقالات فارسی توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده برگزار شد

1398/8/25 شنبه

کارگاه جستجوی مقدماتی مقالات فارسی در تاریخ 22 آبان ماه سال جاری توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده با تدریس عاطفه کلانتری، مسئول کتابخانه دانشکده در سایت برگزارشد.

                                                        آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac
                                                       آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir