اخبار
نشست برنامه شاخص های سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

1398/8/21 سه‌شنبه

خبر. زهرا صالحی منش.نشست برنامه شاخص های سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با حضور اعضاء نشست روز دوشنبه در تاریخ 20 آبان ماه سال جاری در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد. در این نشست، در مورد اهداف استراتژیک سال 1398 اداره بازرسی و صیانت از حقوق شهروندی بحث و تبادل نظر گردید.

                                                        آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac
                                                       آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir