اخبار
کارگاه ترفندهای Word برای پایان نامه نویسی

1398/8/19 يكشنبه

خبر. زهرا صالحی منش. کارگاه ترفندهای Word جهت پایان نامه نویسی دانشجویان ارشد، با حضورعاطفه کلانتری مسئول کتابخانه، روز شنبه مورخ 18 آبان ماه سال جاری در سایت دانشکده برگزار شد.


                                                  آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac
                                                  آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir