اخبار
نشست شورای پژوهشی دانشکده

1396/12/20 يكشنبه

صد و نهمین نشست شورای پژوهشی دانشکده نوزدهم اسفند‌ماه با حضور اعضای شورا در دفتر ریاست دانشکده برگزارگردید.
از مصوبات این نشست  1 پروپوزال طرح تحقیقاتی دانشجویی و  1 خاتمه طرح دانشجویی بود و تغییر مجری 2 طرح دانشجویی و 1 محاسبه حق تمام وقتی کتاب که پس از ارائه توضیحاتی از جانب اعضای شورا درباره نحوه انجام طرح ها به تصویب رسید.

 در این جلسه همچنین تعدادی از مباحث مربوط به حوزه شورای پژوهشی و دانشجویان فارغ التحصیل دارای طرح در دست اقدام نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.