اخبار
دفاع نهایی پایان نامه میترا حبیب اله‌ پور

1396/12/19 شنبه

میترا حبیب اله‌پور دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی از پایان نامه خود با عنوان " تاثیر تمرین آرامسازی بنسون بر کیفیت خواب سالمندان مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر قزوین " در تاریخ چهارشنبه شانزدهم اسفندماه در کلاس PBL  دانشکده در حضور اساتید دکتر فاطمه محمدی به عنوان استاد راهنما، دکتر محمودعلیپور و خانم فاطمه رنجکش به عنوان اساتید مشاور، دکتر سیده آمنه مطلبی و خانم اکرم شاهرخی به عنوان داوران جلسه و نماینده تحصیلات تکمیلی، دکتر محمد رضا شیخی دفاع کرد.