اخبار
دفاع از پروپوزال زینب عبادی

1396/12/14 دوشنبه

زینب عبادی دانشجوی ارشد روانپرستاری از پروپوزال خود با عنوان " بررسی تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر تاب آوری همسران بیماران اسکیزوفرنی بیمارستان 22 بهمن استان قزوین " در تاریخ یکشنبه سیزدهم اسفندماه در کلاس PBL  دانشکده در حضور اساتید دکتر رضا ضیغمی به عنوان استاد راهنما، دکتر سیده زهرا هاشمی و دکتر مهدی رنجبران به عنوان اساتید مشاور، محمد مرادی و آقای محمد ابراهیم ساریچلو  به عنوان داوران جلسه و نماینده تحصیلات تکمیلی، دکتر محمد رضا شیخی دفاع کرد.