اخبار
کارگاه فرهنگ اداری

1396/11/21 شنبه

کارگاه فرهنگ اداری نوزدهم بهمن‌ماه در سالن اجتماعات دانشکده پرستاری و مامایی با تدریس حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای قدس ویژه کارمندان برگزار شد و دانشکده پرستاری و مامایی میزبان کارمندان از سایر دانشکده‌ها نیز بود.

در این نشست استاد مدرس با بررسی جزء به جزء بندهای آیین نامه حقوق شهروندی کشوری اصول کار و اخلاق مداری در محیط اداری را با ارائه مصادیق حقوقی، اسلامی و عرفی برای کارمندان تبیین نمود و بر حفظ کرامت ارباب رجوع و رفتار کریمانه بین افراد تأکید نمود، همچنین پرسش و پاسخی پویا بین استاد و مخاطبین صورت گرفت و ابهامات موضوع روشن گردید.