اخبار
نشست معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته پرستاری

1396/11/18 چهارشنبه

به مناسبت ورود دانشجویان پرستاری ورودی بهمن ماه در تاریخ شانزدهم بهمن مراسمی با حضور هیئت رئیسه و مدیرگروه پرستاری، اساتید مشاور دانشجویان و همچنین مسئولین واحدهای مختلف دانشکده در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید. در این نشست مسئولین ضمن خیرمقدم به دانشجویان جدید الورود به بیان مهمترین مقررات مربوط به حوزه کاری خود پرداختند و برای طی کردن درست مسیر تحصیل دانشجویان، نکات و راهنمایی های لازم را متذکر شدند. در این نشست بسته‌ای شامل cd گردشگری قزوین، پمفلت های تهیه شده در EDO دانشکده پرستاری و مامایی با عنوان آشنایی دانشجویان با واحدهای مختلف دانشکده و قوانین مربوط به دانشجویان استعدادهای درخشان و همچنین معرفی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده در اختیار آنان قرار گرفت.