اخبار
نشست معارفه دانشجویان ورودی مهرماه 1396

1396/7/16 يكشنبه


طبق آیین هر ساله دانشکده پرستاری و مامایی در آغازین روزهای شروع سال تحصیلی جلسه معارفه‌ی دانشجویان جدیدالورود با حضور رئیس دانشکده، معاون آموزشی-پژوهشی، مدیران گروه، اساتید مشاور، مسؤول آموزش و کارشناسان مربوطه، مسؤول کتابخانه، سایت، edo و کمیته تحقیقات با شرکت حداکثری دانشجویان ورودی در سالن کنفرانس برگزار شد.
در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم دکتر محمدعلی سلیمانی، رئیس دانشکده، ضمن خیر مقدم به دانشجویان و تبریک قبولی انان در دانشگاه سراسری گفت: « اکنون شما از فضایی متفاوت وارد دانشگاه شده‌اید و به دلیل بروز اتفاقات جدیدی در مسیر زندگی فردی و تحصیلی شما،طبق تجربه ثابت شده که بیشترین میزان افت تحصیلی در نیمسال اول اتفاق می‌افتد لذا حتما از راهنمایی‌های اساتید مشاور هر رشته استفاده کنید و برنامه‌ریزی تحصیلی داشته باشید.»
دکتر سلیمانی در ادامه به دانشجویان تأکید کرد که در این سالهای دوران شیرین دانشجویی صرفا به یادگیری مفاهیم تخصصی رشته تحصیلی خود نپردازند و در کنار آموزش به فکر ارتقای تمامی مهارتهای فردی خود نیز باشند.
در ادامه جلسه خانم نظری، مسئول edo دانشکده از تمامی مسؤولین دانشکده دعوت کرد تا هر مسؤول شخصا خود را به دانشجویان معرفی نماید.
در ابتدا خانم رنجکش،معاون آموزشی- پژوهشی دانشکده ضمن معرفی سمت و حیطه فعالیت خود به دانشجویان گفت: «امروز شما دانشجویان وارد خانواده‌ی بزرگتری شده‌اید که هر عضوی وظایفی را بر عهده دارد و در مقابل نیز حقوقی هم خواهد داشت پس ما مسؤولین اینجا هستیم  تا به وظایف خود عمل کرده و شما را به سمت اهدافی که دارید راهنمایی کنیم اما در مقابل هم از شما توقع داریم که فرزندان خوب و منظبتی برای این خانواده بزرگ باشید.»
پس از صحبت های استاد رنجکش هر مسؤولی به طور خلاصه سمت و حیطه فعالیتهای خود را به دانشجویان معرفی کرد و همگی بالاتفاق از دانشجویان خواستار رعایت سلسه مراتب و رعایت قوانین آموزشی و داشتن ارتباط نزدیک با دانشکده و کارشناسان بودند.
در پایان جلسه هم به دانشجویان زمان داده شد تا هرگونه ابهام و سؤالی که دارند را به صورت پرسش و پاسخ مطرح نمایند و تأکید شد هر آنچه که درباره‌ی آیین‌نامه‌ها، روند امور، فعالیتها، قوانین و مقررات نیاز است تا دانشجوی پرستاری و مامایی بداند تحت عنوان نرم افزاری با نام «نرم‌افزار جامع آموزشی» در سایت دانشکده بارگزاری شده است تا دسترسی دانشجویان آسان گردد.
پس از اتمام معارفه و پذیرایی بسته ‌ای شامل نرم‌افزار گردشگری قزوین و چندین پمفلت مختلف آشنایی با واحدهای دانشکده، کمیته تحقیقات و دانشجویان استعداد درخشان به دانشجویان داده شد.
در پایان، دانشجویان هنگام خروج از سالن توسط مسؤولedo  و کارشناس آموزش هر رشته جهت تور درون دانشکده‌ای راهنمایی شدند و تمامی واحدها به صورت حضوری به آنها معرفی گردید، بالاخص نحوه استفاده و قوانین و مقررات مرکز آموزشی مهارتهای بالینی و کتابخانه توسط مسؤول هر مرکز برای آنها توضیح داده شد.