اخبار
مراسم تودیع و معارفه مدیران و مسئولین دانشکده در سالن اجتماعات برگزار شد

1396/6/28 سه‌شنبه


خبر، تینا السادات موسوی. چهارشنبه بیست ودوم شهریورماه 1396، مراسم تودیع معاونین آموزشی، پژوهشی، مدیران گروه، مسئول آموزش و معارفه‌ی معاون آموزشی و پزوهشی، مدیر گروه مامایی، مسئول آموزش و مسئول کمیته تحقیقات با حضور هیات رئیسه و اعضای هیات علمی و کارمندان دانشکده پرستاری و مامایی در سالن اجتماعات دانشکده برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دکترمحمدعلی سلیمانی،رئیس دانشکده گزارش مختصری در خصوص عملکرد فعالیت های انجام شده توسط هیئت رئیسه جدید نظیر محوطه سازی فضای دانشکده، به سازی فضای کلاسها و اتاق اساتید،راه اندازی کلاس تحصیلات تکمیلی و اتاق اساتید مشاور، تجهیز سایت و ادغام معاونت آموزشی و پژوهشی ارائه کرد و توضیحاتی در مورد همکاری و تعامل و در عین حال رعایت سلسله مراتب عنوان نمود و گفت:«هیئت رئیسه جدید به جد به دنبال ایجاد تغییرات مثبت است و قطعا هر تغییری پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت اما ما می خواهیم که نظم و انضباط در دانشکده به طور سیستماتیک برقرار باشد و با تعامل بین فردی و گروهی به اهداف مد نظر برسیم.» ایشان در پایان صحبتهای خود از تمامی پرسنل و اعضای هیئت علمی تشکر کرد.
سپس دکترحسینی و دکتر محمدی معاونین آموزشی و پژوهشی سابق در سخنانی موفقیتهای به دست آمده را حاصل توفیق الهی و نتیجه همکاری و فعالیت جمعی دانسته و از هیات رییسه سابق دانشکده، به خاطر همکاری و توجهشان و از اعضای هیات علمی و کارکنان به دلیل ایجاد فضای مناسب کار علمی و آموزشی تشکر کردند و انتخاب خانم رنجکش را به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی،انتخابی به جا و شایسته برشمرند.
به دنبال ادغام معاونت آموزشی و پزوهشی،تودیع خانم رنجکش به عنوان مدیر گروه مامایی و معارفه ایشان به عنوان معاون پزوهشی و آموزشی انجام شد و ایشان از علاقه و نگرانی خود نسبت به مامایی صحبت کرد و گفت:«از اینکه من بعد سکان مامایی و مسئولیت مدیر گروه مامایی برعهده دکتر بهرامی است برای من آرامش خاطر است و بسیار خرسندم و برای ایشان آرزوی توفیقات روز افزون را در این امر دارم.»
در ادامه‌ی جلسه خانم دکتر جورابچی و دکترضیغمی و آقای مرادی گزارش مختصری از فعالیتهای دوران مدیر گروهی خود ارائه کردند و برای مدیران جدید آرزوی موفقیت نمودند.همچنین جناب آقای رفیعی مسئول کمیته تحقیقات گزارش کاملی از فعالیتهای خود از زمان انتصابشان به حضار ارائه کردند و خانم کشاورز به عنوان مسئول آموزش معرفی شدند.
در پایان این مراسم لوح تقدیر و هدایایی از سوی رئیس دانشکده و همکاران، به رسم تقدیر به خانم ها دکترحسینی و دکتر محمدی اهدا شد.

 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir