اخبار اسلایدی
تور آشنایی دانشجویان جدیدالورود با واحدهای مختلف دانشکده

با ورود دانشجویان رشته پرستاری ورودی بهمن‌ماه در تاریخ شانزدهم بهمن تور داخل دانشکده‌ای به منظور آشنایی دانشجویان با واحدهای مختلف دانشکده و قوانین مربوطه به خصوص کارگاه مهارت های بالینی، کتابخانه، کمیته تحقیقات، مرکز اطلاع رسانی و ... با همراهی خانم نظری مسئول EDO  دانشکده برگزار شد.