نام و نام خانوادگی: دکتر فروزان الفتی حسن کیاده
سمت: مدیر تحصیلات تکمیلی
مدرک و رشته تحصیلی : دکترای سلامت باروری     مرتبه علمی : استادیار

 
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
پست الکترونیک: folfati@qums.ac.ir
تلفن تماس:   02833237267      داخلی : 3552
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی
    فرم درخواست وقت ملاقات