رئیس همایش: دکترعلی اکبر زینالو

 دبیرعلمی همایش: دکتر زینت جورابچی

 دبیر اجرایی همایش: محمد مرادی

 محل برگزاری همایش: سالن آمفی تئاتر شهید بابایی

 تاریخ همایش: 4-3 اردیبهشت 1392

 محورهای همایش

 مجوزبازآموزی

 کتابچه همایش

 برنامه همایش

 پوستر همایش