راهنما         
                 
                                            
راهنمای ایجاد vpn
برای دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی(خارج از دانشگاه)

         جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر
                                                  
   ساعت کاری
(میز امانت و سالن مطالعه)
شنبه تا چهارشنبه: 7:45 تا 14:15

 

                 

http://research.ac.ir                
       
 

ما را در آی گپ دنبال کنید