اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=915c8676-56f6-4cd5-987c-1ddc8002880d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5a1aaf2b-cb02-4717-9f4c-29a30a75e775

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d8cacda8-08ea-4ae4-a71b-d43fbc98cdf7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=743b6bd0-65d5-4cb0-adfe-61084743e841

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=70c9584d-473d-4f00-90c9-aa916b2fe847

اخبار
1397/4/25 دوشنبه
بازدید اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی گروه مامایی
1397/4/25 دوشنبه
نشست مدیران گروه
با حضور رئیس و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
1397/4/13 چهارشنبه
نشست کمیته ترفیع پایه دانشکده
1397/4/12 سه‌شنبه
دفاع از پروپوزال فاطمه قدسی
دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی
1397/4/12 سه‌شنبه
دفاع از پایان نامه فاطمه کاظمی
دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی
1397/4/7 پنجشنبه
دفاع نهایی پایان نامه هاجر ثانی
دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی