اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=cf99a9ee-092c-450a-b7a0-638832110cd0

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=efadf033-99f8-4838-a3b9-cce3a2d5f7e4

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=55bc11ba-b692-4502-80f2-f03d5ee3cedf

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=915c8676-56f6-4cd5-987c-1ddc8002880d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5a1aaf2b-cb02-4717-9f4c-29a30a75e775

اخبار
1397/5/29 دوشنبه
نشست هیئت رئیسه دانشکده
1397/5/29 دوشنبه
کارگاه مهارت ارتباط مؤثر
1397/4/25 دوشنبه
بازدید اعضای هیئت ممتحنه و ارزشیابی گروه مامایی
1397/4/25 دوشنبه
نشست مدیران گروه
با حضور رئیس و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
1397/4/13 چهارشنبه
نشست کمیته ترفیع پایه دانشکده
1397/4/12 سه‌شنبه
دفاع از پروپوزال فاطمه قدسی
دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی
1397/4/12 سه‌شنبه
دفاع از پایان نامه فاطمه کاظمی
دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی
1397/4/7 پنجشنبه
دفاع نهایی پایان نامه هاجر ثانی
دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی
1397/4/7 پنجشنبه
دفاع نهایی پایان نامه لیلا خامی
دانشجوی ارشد پرستاری سالمندی
1397/4/7 پنجشنبه
دفاع نهایی پایان نامه زهرا مهدیخانی
دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی